Solsystemets planeter

Nye simulationer støtter teorien om at Solsystemet engang har haft en femte kæmpe gas-planet.

De første exoplaneter man fandt var kæmpe gasplaneter op til 8x tungere end Jupiter, men meget tættere på moderstjernen. Det gav anledning til at tro at de var dannet længere ude, og senere  var blevet trukket tættere på moderstjernen. Da man simulerede vores eget solsystems dannelse på den måde, fandt man at det løste flere af de uregelmæssigheder i planeternes baner man tidligere havde haft svært ved at forklare.

Modellen viser også at mange legemer skiftede pladser ca. 600 mill. år efter solsystemets fødsel, hvorved det indre asteroidebælte blev dannet, og Jorden og Månen blev bombarderet af meteorer og kometer. Det forklarer med andre ord det såkaldte sene tunge bombardement (Late Heavy Bombardment: LHB), som man mener berigede Jorden med store dele af dens have og skabte en stor del af de Månekratre vi kan se idag.

Men modellen skabte til gengæld andre problemer: Nemlig at de inderste planeter blev ustabile og flere af dem ville støde sammen.

JupiterMen de nye modeller og beregninger viser at hvis Jupiter migrerede ind i sin nuværende bane ret hurtigt, ville de indre planeter hurtigt finde en stabil bane der ligner de nuværende baner. Men det hurtige spring skabte til gengæld et andet problem; Nemlig at det ville sende Uranus og Neptun ud af solsystemet. Men ved at simulere eksistensen af en femte stor gasplanet, kunne man rekonstruere deres baner, mens den manglende gasplanet blev smidt ud af solsystemet.

Kilde: SWRI