Voyagersonderne i det traditionelle billede af heliosfæren
Sol udsender en konstant strøm af partikler kaldet solvinden, ligesom Solens magnetfelt strækker sig langt ud i Solsystemet. Langt ude møder de det interstellare medium, som Solsystemet bevæger sig igennem. Det skaber en grænse eller barriere mellem det interstellare rum og det rum som domineres af Solen og som kaldes Heliosfæren. Når man sammenligner med bølgebrydninger i vand og luft, vil man tro at den er kometagtig - I billedet overfor ses Voyagersondernes positioner i denne traditionelle opfattelse af heliosfæren.

Men nye 3D simulationer baseret på data fra netop Voyagersonderne, viser at Heliosfæren er langt mere kompliceret end det. Det er især Solens magnetfelt, som snor sig i takt med soludbrud, som giver det langt mere komplicerede billede, forskere fra Boston University er kommet frem til og som viser at Heliosfæren mere ligner en croissant, end en komet!
Heliosfærens udseende iflg ny undersøgelse
Modellen er ikke ny men blev foreslået allerede i 2015. Den nye model baserer sig på flere Voyagerdata og især langt mere regnekraft, som har gjort det muligt at modellere heliosfæren i 3D, skriver Boston University i artiklen Reimagining Our Solar System’s Protective Bubble, The Heliosphere