Soludbrud I 1942 forudsagde den teoretiske astrofysiker Hannes Alfvén, at spiralformede bølger i Solens coronsfære transporterer energi op gennem Solens synlige overflade, og dermed opvarmer dens ydre Corona til flere millioner grader. De blev døbt Alfvén bølger. Det er dog hidtil aldrig lykkedes at observere dem.

Men nu er det lykkedes forskere fra Universitetet i Oslo,at observere dem,ved at kombinere data fra NASA rumbaserede solobservatorier Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS) og Solar Dynamic Observatory (SDO). Dermed kunne de vise doppler-forskydningerne fra plasmabevægelserne, som svarede fuldstændigt til de forudsagte bølgebevægelser, skriver Universitetet i Oslo