Plutos røde plet, som menes at stamme fra gigantisk meteornedslag
Plutos røde plet, som menes at stamme fra gigantisk meteornedslag

Pluto har en slående formation som er ækket af et mørkere materiale. I en artikel i Nature 'The Charon-forming giant impact as a source of Pluto’s dark equatorial regions' viser forskere hvordan de med laboratorieeksperimenter har kunnet eftergøre det mørke materiale ved polymerisation af simple organiske forbindelser, der kan være dannet efter det nedslag der skabte Plutos enorme måne Charon