Pluto: Den anden røde planet
Analyser af data af Pluto fra New Horiszon-sonden, viser at den er rød ligesom Mars.PÅ Mars skyldes den røde farve jern-oxider (rust), men på Pluto skyldes det hydrocarbon molekyler, der dannes når kosmisk stråling rammer methan på dens overflade/atmosfære."Plutos røde farve har været kendt i årtier, men New Horizons data gør det muligt at korrelere farven med geologiske detaljer og snart også med deres sammensætning" siger Alan Stern fra SWRI.

Kilde:'Pluto: The 'Other' Red Planet' hos NASA