Småplaneter


Tyske DLR har lavet denne simulerede flyvetur overv dværgplaneten Ceres, baseret på Dawn sondens billeder, som er taget fra et lavt kredsløb over den.

Kilde: NASA/JPL
En af de store overskrifter denne uge var muligheden for eksistensen af en niende planet - en femte gaskæmpe der skulle gemme sig langt ude i solsystemet, på den anden side af Pluto's bane, og det ydre asteroidenbælte - Kuiperbæltet.

Baggrunden for var at man i årtier har undret sig over Pluto og Neptuns bane. Hidtil hatr man ment at teorierne eller målemetoderne ikke var gode nok, men indenfor de seneste 5-10år er målingerne blevet så meget bedre at man er begynbdt at spekulere over om der er en brik der mangler - en meget stor brik!

Det er så lykkedes at regne/simulere sig frem til at en niende planet længere ude i solsystemet netop vil kunne forklare de afvigelser man har obsereveret; De er eR koMmet frem til at en Neptun-størrelse planet længere ude vil kunne forklare Plutos lidt specilele bane og det hul der er mellem Kuiper bæltet og det indre Oort-komet bælte

Den niende planetDen "tiende planet", Planet X (Mens Pluto stadig blev regnet som en planet; Idag er det nummer 9), har været eftersøgt i hundrede år - Faktisk blev Lovell observatoriet bygget specifikt for at søge efter denne planet, ligesom den har været genstand for talløse konspirationsteorier.

Der er dog også nyere mere solide teorier om den; Efter at man havde fået bedre målemetoder, foreslog et par astronomer - Trujillo og Sheppard - en række muligheder for at forklare divergensen; En dværgstjerne et lysår fra Solen, en forbipasserende stjerne, en klump dværgplaneter eller en ekstra planet

De nye beregninger er så gået et skridt videre og har beregnet en bane/størrelse for sådan en mulig planet.

MEN det er jo kun en teori, og selvom dener velundebygget, er der stadig ingen beviser for den; Kun gode beregninger.
Men Trujillo og Sheppard som også foreslog en niende planet, tænkte ikke bare på det; De lavede også en grundig eftersøgning efter den! Selvom en ydre planet vil væren kold, er den stadig en hel del varmere end det kolde tomme rum, så den burde kunne ses i infrarødt lys.. Og efter at have gennemsøgt WISE-kortlægningen af stjernehimlen, fandt de ... intet.

Men de ledte videre og studerede de kendte ydre asteroider; Nemlig de større Kuiperbælte asteroider, som også var blevet kortlagt i samme omgang.En større planet derude, burde nemlig også påvirke dem. Men efter at have studeret deres baner i undersøgelsen 'A Southern Sky and Galactic Plane Survey for Bright Kuiper Belt Objects' på arXiv fandt de stadig ingen afvigelser der kunne understøtte deres teori.

Deres studier giver med andre ord ikke den nye teori om planet IX de helt store chancer ...

Kilder: Nyheden fra i mandags, Astrphysical Journal og JUH -astronomen Hal Veawers kommentarer til teorien. SE
Solsystemets mulige 9ende planet Det er ikke første gang astronomer har undret sig over de ydre planeters baner; Dværgplaneten Pluto, såvel som Neptun synes at slå et slag udad som man aldrig helt har kunnet forklare.
Men takket være nye supercomputere og stadigt mere forfinede modeller, mener et forskerhold nu at have fundet en perfekt teoretisk forklaring på anomaliteten; Nemlig hvis der er en Neptun størrelse ekstra planet længere ude - 4x så langt ude som Pluto, mener de. Problemet er så bare at finde den, eftersom den vil være meget mørk og kold, og når man så ikke ved hvor i dens bane den befinder sig...

Andre forskere har tidligere spekuleret over-, og på samme måde påvist at der også kunne være en brun dværgstjerne endnu længere ude, men den mener man at man biurde havde fundet med WISE's infrarøde kortlægninger

Kilder: Astrphysical Journal og New York Times
Dantu kratret på småplaneten Ceres
Dawn sonden som nu er i et lavt kredsløb om den 965km store småplanet Ceres i det indre asteroidebælte, har sendt en række nye meget detaljere billeder af dens overflade. Bla. dette billede af det 26km store Kupalo krater, som har en række riller og forkastninger, man mener stammer fra brud i skorpen da det blev dannet. Kupalo er et af de yngste kratre på Ceres

SE FLERE BILLEDER hos
Krater på ceres
Dawn sonden som nu er nået sin endelige laveste bane om dværgplaneten Ceres, har sendt nye mere detaljerede billeder af Ceres overflade. Billederne er taget fra en højde af 385km over Ceres og viser detaljer ned til 35m! Nogle af billederne er også i 3D, så hvis man har et par 3D briller er de rigtigt fantastiske at se.

Kilde: 'Lowdown on Ceres: Images From Dawn's Closest Orbit'