Småplaneter

Pluto Pluto blev i2006 deklassificeret fra plabet til småplanet, fordi man ikke mente den var stor nok til at "rydde" sin bane.
men forskere fra University of Central Florida skriver i en ny artikel at denne definition er for løs at bruge, eftersom flere af Jupiters måner med den argumentation også kan kaldes planeter.
Argumentationen er en gammel definition fra før man forstod planeter, hævder de
Animation af Ceres rotation
Dawn sonden som blev opsendt for 11år siden er ved at løbe tør for hydrazin raketbrændstof som den skal bruge til at justere dens nuværende bane om den kun 950km store dværgplanet Ceres. Dawn er den første sonde som har kredset om 2 himmel-legemer; Den blev opsendt i 2007, kredsede om Vesta asteroiden i 2011-12, hvorefter den fortsatte til Ceres, som den har kredset om siden 2016

Men nu hvor den nærmer sig sit endeligt, er den ført ned i en lavere - men mere risikabel - bane om Ceres for at få mere detaljerede billeder, mens den kameraer, spektroskoper og sensorer samlerstore mængder data. Så selv om Dawn er ved at være slut er dens data kun lige gået ind i et nyt kapitel, skriver NASA
Det 20km store ajula krater ved siden af Ahuna Mons bjerget på dværgplaneten Ceres
Analyser af observationer af fra Dawn sonden af Ceres fra Juli-oktober 2016, viser ændringer i vandkoncentrationerne i kratervæggene i det 20km store krater Ajula. Ceres nærmer sig Solen i sin let elliptiske bane, så forskerne mener at ændringerne skyldes fordampninger i dagtimerne, som fortættes på væggen i nattetimerne, skriver NASA
Neptun er en gaskæmpe ligesom Jupiter og Saturn. Men den er noget mindre og med en afstand på 4,5 mia km fra Solen også meget koldere. Derudover har der også kun været et par rumsonder der har studeret den i forbifarten, så man ved ikke så meget om forholdende på- og i den. Derudover er det svært at genskabe de ekstreme forhold på sådanne isgiganter. Men forskere fra Edinburgh har nu skabt en god computermodel der gengiver forholdende. De har bla. fundet af vand og ammoniak sandsynligvis danner en ret ukendt substans kaldet 'ammonia hemihydrat' som de mener er en væsentlig bestanddel af iskæmpers skal af gasser.

KIlde: University of Edinburgh
Ceres
Studier af kratervægge på småplaneten Ceres og især skred på dem, viser at klippeskredene er præget af porøse udstenede materialer, som typisk er det der bliver tilbage når is og vand fordamper hurtigt. Når et meteor skaber et krater roder det godt op i- og opvarmer undergrunden, så vandet fordamper. Man har fundet tegn på vand på overfladen, men dette understøtter at der også er vand i undergrunden. Kilde: Planetary Science Institute