Småplaneter

Første billeder af Vesta fra lavt kredsløb

Dawn sonden har sendt de første billeder af asteroiden Vesta tilbage fra Jorden, efter den har nået sit lave kredsløb om den. Billederne der viser detaljer ned til få hundrede meter er de hidtil bedste vi har af en småplanet

Den nye 'Cosmic Origins Spectrograph' på  Hubble Space Telescopehar fundet stærke ultraviolette absorbtionslinier fra materiale på Pluto's overflade som lige nu er dækket af dens frosne atmosfære. Fundet tyder på komplekse kulbrinter og/eller nitrile molekyler

Kilder: Southwest Research Institute og iopscience

Med de nye data om Vesta fra Dawn-sonden, mener forskere der studerer småplaneten at den i virkeligheden er en lille jord-lig planet som er blevet gold. Den har bjerge og dale som Jorden, og har haft vulkaner og muligvis også en tynd atmosfære på et tidspunkt

DAWN sonden som har været i kredsløb om småplaneten/asteroiden Vesta siden Juli, vil nu spirallere ind til den laveste planlagte bane om Vesta i en højde af kun 210km over overfladen. DAWN skal kortlægge hele Vesta i små detaljer fra den nye bane som kaldes"low altitude mapping orbit". Dawn forlade Vesta igen i juli 2012 for at fortsætte til Ceres som dden når i 2015

Kilde: NASA/JPL

Unge nedslagkrater på småplaneten/asteroiden Vesta

Nye billeder af Vesta, taget af Dawn sonden 6 dec. viser 2 nyere nedslagskratre. De vakte forskernes opmærksomhed, fordi de ligger ioven et område der er præget af et større jordskred, så de dermed må være yngre end jordskredet.