Spor efter organiske molekyler i og omkring emutet-krateret på småplaneten Ceres
Spor efter organiske molekyler i og omkring emutet-krateret på småplaneten Ceres
DAWN sonden som stadig kredser om småplaneten Ceres i asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter, har fundet spor af organiske molekyler. Fundet er gjort i Ernutet krateret på Ceres’s nordlige halvkugle, hvor en rødlig aftegning fik forskerne til at studere den med spektroskopi, og fandt de organiske molekyler over et 1000km^2 areal, men især kocentreret i Ernutet kraterbunden. Organiske molekyler (dvs. kulbrinter) er en forudsætning for liv, men ikke i sig selv tegn på liv. Fundet giver til gengæld ny viden om hvordan vand og måske livet kom til Jorden

Kilde: ”.. Evidence for Organic Material on Ceres” fra NASA/JPL