Neptun er en gaskæmpe ligesom Jupiter og Saturn. Men den er noget mindre og med en afstand på 4,5 mia km fra Solen også meget koldere. Derudover har der også kun været et par rumsonder der har studeret den i forbifarten, så man ved ikke så meget om forholdende på- og i den. Derudover er det svært at genskabe de ekstreme forhold på sådanne isgiganter. Men forskere fra Edinburgh har nu skabt en god computermodel der gengiver forholdende. De har bla. fundet af vand og ammoniak sandsynligvis danner en ret ukendt substans kaldet 'ammonia hemihydrat' som de mener er en væsentlig bestanddel af iskæmpers skal af gasser.

KIlde: University of Edinburgh