Småplaneten 16 Psyches indre Den 279 × 232 × 189 km store småplanet '16 Psyche' i det indre asteroidebælte. Analyser af dens spektrum viser at dens overflade hovedsageligt består af Jern og Nikkel legeringer og altså er en jern-asteroide. Men da Jern er noget af det tungeste asteroider kan bestå af, burde jernet være gemt i kernen, dækket af en kappe af andre materialer som sten, jord og is. Derfor har man hidtil ment den måske var en rest af kernen fra et tidligere større planetarisk legeme

Men det har altid undret astronomer at 16 Psyche ser ud til at være lettere, end hvis den havde bestået af ren Jern/Nikkel. Nu har Australske astronomer lavet simuleringer af Psyches dannelse og fortid, og fundet at - da den er stor nok til at have haft en smeltet kerne - jern-lava fra kernen kan være væltet op gennem sprækker og svagheder i en sten/jord kappe op til 35-50km tykkelse.

Dermed kan den være blevet dækket af jern-lava, så den indeholder en jern-kerne, dækket af en sten/jord-kappe, som igen er dækket af jern-magma fra kernen skriver forskerne fra Purdue University