Forskere og animatorer har lavet denne virtuelle flyvetur over Pluto, baseret på de seneste billeder fra New Horizon sonden fra NASA