Småplaneter

farvebilleder af pluto
Sidste uge kunne vi fremvise nogle af de hidtil bedste billeder af Pluto fra New Horizon sondens passage. Nu er de bedste af dem billedbehandling og lagt sammen til farvebilleder

SE 'Pluto’s Close-up, Now in Color' fra NASA

Den klare plet i Occator-krateret på Ceres har mystificeret alle i lang tid; Specielt siden man ikke har fundet spor af is på Ceres. Men nu har man fundet en mulig forklaring; Nogle billeder viser nemlig en svag tåge i bunden af krateret, specielt omkring middagstid. Data fra ESA Herschel rumteleskop viser også tegn på vanddampe.
Vanddampe i sig selv reflekterer ikke 50% af sollyset som pletten gør, men den kan læfte lyse støvkorn op som reflekterer meget lys. Samtidigt har man fundet ammoniakforbindelser på overfladen, som forklarer tidligere fund af ammoniak og som antyder at Ceres måske ikke stammer fra asteroidebæltet, men er dannet længere ude,

Kilde: 'New Clues to Ceres' Bright Spots and Origins' hos NASA/JPL

Der er gået måneder siden New Horizon sonden passerede Pluto. Siden har den haft travlt med at sende billederne fra passagen tilbage til Jorden, og er nu nået til de skarpeste billeder, som blev taget af højopløsningskameraet på New Horizon, og som viser detaljer på Pluto ned til 75m!

SE BILLEDERNE hos NASA
Et døgn på Pluto
En kollage af billeder fra New Horizon sonden, da den nærmede sig Pluto, viser et fuld døgn på Pluto (og på dens store måne Charon). Kollagen udemærker sig ved at vise hvordan Pluto's ene side - den der er bundet til at vende mod dens relativt meget store måne Charon - er deformeret på grund af tyngdetrækket fra Charon, som er tilsvarende deformeret

'A Day on Pluto, a Day on Charon' hos NASA
Sedna dværgplaneten Astronomer har fundet en ny stor asteroide eller dværgplanet yderst i solsystemet. V774104 < som den er blevet døbt har en stærkt eccentrisk bane, som er svær at forklare ud fra vores nuværende viden om Solsystemet skrive Science Magazine. Det kan skyldes et hidtil ukendt større objekt lanmg ude som fx. en endnu større planetisimal eller en hidtil skjult nærligende brun dværg.

V774104 er 97AU fra Solen og dermed længere ud end den hidtige rekord-indehaver Sedna og dermed det fjerneste kendte objekt i solsystemet.

SE Science Magazine