Et døgn på Pluto
En kollage af billeder fra New Horizon sonden, da den nærmede sig Pluto, viser et fuld døgn på Pluto (og på dens store måne Charon). Kollagen udemærker sig ved at vise hvordan Pluto's ene side - den der er bundet til at vende mod dens relativt meget store måne Charon - er deformeret på grund af tyngdetrækket fra Charon, som er tilsvarende deformeret

'A Day on Pluto, a Day on Charon' hos NASA