Solsystemets mulige 9ende planet Det er ikke første gang astronomer har undret sig over de ydre planeters baner; Dværgplaneten Pluto, såvel som Neptun synes at slå et slag udad som man aldrig helt har kunnet forklare.
Men takket være nye supercomputere og stadigt mere forfinede modeller, mener et forskerhold nu at have fundet en perfekt teoretisk forklaring på anomaliteten; Nemlig hvis der er en Neptun størrelse ekstra planet længere ude - 4x så langt ude som Pluto, mener de. Problemet er så bare at finde den, eftersom den vil være meget mørk og kold, og når man så ikke ved hvor i dens bane den befinder sig...

Andre forskere har tidligere spekuleret over-, og på samme måde påvist at der også kunne være en brun dværgstjerne endnu længere ude, men den mener man at man biurde havde fundet med WISE's infrarøde kortlægninger

Kilder: Astrphysical Journal og New York Times