Print
Parent Category: Solsystemet
Category: Saturn

Skyer på Titan

Analyser af Titans atmosfæres sammensætning viser at den sandsynligvis stammer fra komet-nedslag

De fleste måner med atmosfære har oplevet væsentlige ændringer af den atmosfæriske sammensætning siden de og moderplaneten blev dannet. Men Titans atmosfære er anderledes. Den burde fx. indeholde en hel dele mere ammoniak end den gør, hvis atmosfæren primært stammede fra dannelsen af planet/måne-systemet

Men beregninger over de kemiske reaktioner efter kometnedslag viser at ammoniaken vil reagere med kometernes nitrogen, og skabe en atmosfære sammensætning der svarer til den vi kan observere idag.

Planeterne - og sikkert især Jupiter som har støvsuget kometer til sig - oplevede et voldsomt kometbombardement ca. ½ mia. år efter solsystemets dannelse - det samme bombardement mange forskere mener kan have skaffet vand til Jordens have

kilde: Nature geoscience