5 af Saturns måner fanget i ét billede af Cassini-sonden
5 af Saturns måner fanget i ét billede af Cassini-sonden
Gaskæmperne Jupiter og Saturn har et enormt tyngdefelt, men fordi atmosfæren konstant blandes og dermed varierer, varierer deres tyngdefelter også. Ved at måle meget nøje på Saturns måner position i tusinder af billeder, er det dermed lykkedes astronomer at måle små-ændringer i Saturns tyngdefelt, og dermed potentielt få et kig ind i planetens indre; "Jeg finder det utroligt at vi kan bruge Cassinis billeder af Månerne i deres kredsløb, for at finde variationer i modellen for planetens indre" siger Professor Carl Murray fra QMUL
Kilde: Saturn’s gravity uncovered by satellite images fra Queen Mary University London “I always find it incredible that we can use images of these moons in their orbits to place constraints on models of the planet’s deep interior."