Bølger i Saturns ringe I modsætning til Jupiter som har tydelige hvirvler i sit skydække, er Saturns skydække meget uniformt og dermed svært at måle rotationen på. Derfor har Saturns nøjagtige døgnlængde altid været lidt usikkert at måle.

Men gravitionelle målinger fra Cassinis sidste tætte kredsløb om Saturn har vist at Saturns øverste atmosfærelag roterer meget synkront. Og nye sammenligninger med ringene viser at ringene drejer synkront sammen med de øverste 300km af Saturns atmosfære.

Og selvom ringene også ser helt glatte ud, kruses de af et utal af tyngdebølger - sandsynligvis skabt af hyrdemånerne mellem ringene. Dermed kan man måle Saturns rotation mere nøjagtigt med Casinni-sondens data. Målt på denne måde er Saturns døgn nøjagtigt 10t 33m 38s,hvilket er flere minutter kortere end det døgnlængde man har mål med radiobølger skriver University of California, Santa Cruz og NASA