Saturn

Da Saturn sidste år nåede sit equinox, hvor Solen belyste kanten af ringene, så alle ujævnheder strakte lange skygger, fik forskerne endelig materiale til at løse gåden om Saturns ringe.

Det er blevet forår på Titan, og med forårets komme, har Cassini sonden kunnet registrere en massiv skydannelse omkring ækvator på Saturnmånen.

Saturns måners overflade er dækket af småsten- og isklumper fra ringene. En ny analyse af månernes overflader viser, at de er mærket af de samme begivenheder i ringenes historie.

Jupitermånen Europa som formodes at have et indre hav har tydeligvis en aktiv overflade. Men hvor kommer energien til denne aktivitet fra, når dens indre varme ikke når langt nok ud, og strålingen udefra ikke når ned?

Cassini sonden har observeret nordlys på Saturn og har kortlagt hvor meget nordlyset varierer i løbet af Saturns døgn