Astronomerne har altid haft svært ved præcist at bestemme Saturns døgns længde. For dels er der jo kun skyerne rotation at forholde sig til og dels passer dens magnetfelts rotation ikke med planetens

Når man ikek har noget fast landmærke på overfladen at bruge som landmærke, men må nøjes med skydækket, er det svært at måle døgnets præcise længde. Så ville man normalt tage udgangspunkt i magnetfeltets rotation, men det har altid været for langsomt til at stemme med planetens rotation

Men nu mener man at have fundet en forklaring på uoverensstemmelserne mellem målingerne af magnetfeltets- og planetens rotation.

For man har også løbende kunnet registrere uregelmæssigheder i magnetfeltets rotation. Og man har nu fundet at det omfattende måne- og ringsystem ydre modstand mod magnetfeltet, så feltlinierne bliver holdt tilbage i klumper og dermed dels skabt uregelmæssighederne og dels har forsinket dets rotation


LÆS MERE hos JPL