Saturn

radarbilleder afTitans søer fra Cassini sonden Cassini sonden har fundet og studeret adskillige methan/ethan søer på Saturnmånen Titan. På grund af den meget specielle kemi og søernes rundede kanter, har forskere længe haft mistanke om at søerne er omgivet af en "badekars-kant" af krystaller.

Da man nu ikke har mulighed for at studere dem nærmere, har forskere genskabt Titan's forhold i laboratorier, som ganske rigtigt skabte sådanne krystalstrukturer om søerne - men ikke krystaller som vi kender fra Jorden!
Det første der kom ud af den kolde hydro-carbon suppe i cryo-kammeret var benzen krystaller (en komponent i benzin). Men Titans Benzen overraskede med at re-arrangere sig i ringe som indkapslede methan-molekyler og dermed skabte en dobbelt-krystalstruktur. Men det næste der krystalliserede sig var acetyl-butan-dobbeltkrystaller som nok er væsentligt mere almindelige på Titan og som kunne danne sådanne kanter om søerne.
For at bekræfte at disse fremmede krystaller danner kanter om søerne,men må dog vente til en sonde engang i fremtiden kommer derop skriver forskerne på AGU
Cassini sonden under en af flere passager tæt over ENceladus, hvor den analyserede dampene Cassini sonden passerede i sin levetid flere gange lavt henover den 500km store is-måne Enceladus, hvor den analyserede gasser og væsker som strømmer ud fra revner i den isdækkede måne.

Data fra disse passager har vist at jettene/geyserne/gasserne stammer fra et skjult saltvands-hav under isen, og har også påvist flere organiske forbindelser.
Men en ny undersøgelse af isen på overfladen af Enceladus som menes at være dækket af materiale fra jettene, såvel som af den atmosfære af regn og gasser der omgiver Enceladus, viser at de indeholder store mængder CO2 og Hydrogen, samt har en mere jordlignende pH værdi end man hidtil har troet.
Det er godt nyt for dem der håber at finde liv der, fordi gasserne i havet og den neutrale pH værdi er ideelle for eventuelt liv ... Men kan også betyde at der ikke er liv til at omdanne det, siden koncentrationen er så høj tilføjer forskerne fra University of Washington
Saturnmånen Titan, fotograferet af Cassini-sonden på dens sidste besøg 15 april 2017
Inden sin endelige tur ind i Saturn, lavede Cassini-sonden en sidste meget tæt passage forbi Saturns sagnomspundne måne Titan. Disse sidste data har givet mange opdagelser og nu også en ny som er publiceret i Nature Astronomy 15 april 2019;

Titan er speciel ved at have en tæt sky-dækket atmosfære og at der er mange ret store søer af methan/ethan omkring dens nordpol - ialt har de et areal på 1,6kvadratkilometer! På den ene side af nordpolen er der ret store søer, som man godt vidste var fyldt med methan/ethan. Men de nye data har afsløret at Titans små søer på de anden side af polen også er fyldt med flydende methan/ethan og at de er over 100m dybe!

Det specielle ved søerne er at de små søer på den anden side af polen er bjergsøer der ligger højt over Titans "havniveau" og man var derfor faktisk ikke sikre på præcis hvad de var. Fundet af at deres indhold er det samme som de store søerne bekræfter dermed også at Titan har en "methan cyklus", hvor regn fylder søerne, som igen fordamper eller trækker ned i undergrunden skriver NASA
Eftersom Titan er dækket af skyer, er billederne lavet med radar, som også kan trænge ned i undergrunden.
Saturns hyrdemåner der er gemt i ringene
Da Cassini sondens tog sine sidste "dyk" ind gennem Saturns ringe, fik man et væld af nye data om dens indre måner; Ikke bare mere detaljerede billeder, men også spektroskopiske analyser og tyngdemålinger. Analyser af disse data viser nu at de i høj grad dele overflade-sammensætning med hinanden og med ringene.
Samtidigt har de også allesammen en form for højderyg over deres ækvator og sidst men ikke mindste har de vist sig at være lettere og dermed mere porøse end man hidtil har ment og kunnet måle

Dermed konkluderer forskerne at deres overflader er præget af is, støv og der er drysset ned på dem fra ringene og fra gasser efterladt i kredsløb af den større måne Enceladus's geysere.Konklusionen understreges naturligvis af deres højderygge om ækvator hvor det meste er endt,samt at de ikke er så solide/tunge som man ville forvente, hvis de var massive sten/is-klumper, skriver NASA
Bølger i Saturns ringe I modsætning til Jupiter som har tydelige hvirvler i sit skydække, er Saturns skydække meget uniformt og dermed svært at måle rotationen på. Derfor har Saturns nøjagtige døgnlængde altid været lidt usikkert at måle.

Men gravitionelle målinger fra Cassinis sidste tætte kredsløb om Saturn har vist at Saturns øverste atmosfærelag roterer meget synkront. Og nye sammenligninger med ringene viser at ringene drejer synkront sammen med de øverste 300km af Saturns atmosfære.

Og selvom ringene også ser helt glatte ud, kruses de af et utal af tyngdebølger - sandsynligvis skabt af hyrdemånerne mellem ringene. Dermed kan man måle Saturns rotation mere nøjagtigt med Casinni-sondens data. Målt på denne måde er Saturns døgn nøjagtigt 10t 33m 38s,hvilket er flere minutter kortere end det døgnlængde man har mål med radiobølger skriver University of California, Santa Cruz og NASA