Enceladus's "tigerstriber"

Analyser af Enceladus's varmeudstråling viser at den udsender 10x så meget varme som man havde forventet muligt. Energien forbliver et mysterium

Man har siden 2005  vidst at Saturnmånen Enceladus er geologisk aktiv og at de 4 "tigersriber" ved dens sydpol udsender meget varme fra dens indre, og sender jets af is og gasser ud i rummet omkring den.

Tigerstriberne er 4 stort set parallele kløfter på 130x2km ved dens sydpol. Udover at der slipper energi ud i form af jettene, er  temperaturerne i og omkring kløfterne også højere end den omkringliggende terræn.

En ny analyse der er offentliggjort i Geophysical Research maj nummeret, konkluderer at den samlede energiudstråling er på 15,8 gigawatt - eller ca. 10x så meget som man ville have forventet.

Oprindeligt mente man at Enceladus var en ren is-måne og at den energi der kom fra den (IR) stammede fra tidevandseffekter i samspillet med Saturn. Men da man fik beregnet dens massefylde fandt man at den nok også havde en fast kerne, og da man fandt jettene gik det også op for forskerne at der måtte være flydende vand i dens indre et sted.

Alt sammen noget der gjorde at forventningen til dens energi-produktion blev skruet i vejret. Men nu viser det sig altså at selv disse nyere forventninger ikke slår til.

Kilde: JPL