Solsystemet

Voyagersondernes positioner i solsystemetVoyager 1 sonden som er ved at forlade solsystemet, har passeret gennem 3 bølger af fortættet interplanetarisk materiale i hhv. april 2012, maj 2013 og feb 2014. Men mens de første 2 fronter var ret korte, fortsætter den sidste bølge og er blevet stadigt tættere over de sidste 400mio.km.
Voyager 2 sonden som har forladt solsystemet, men i en anden retning, oplevede til sammenligning slet ikke de samme bølgefronter

Kilde: NASA/JPL

Subcategories
Mars: 4de planet fra Solen. Diameter: 6794km. Atmosfære: Ja 0,001Atm, Måner: Ja: Phobos & Deimos