Neptun fotograferet af Hubbble i 2018 (tv og Voyager2 th)
Da Voyager2 i 1989 passerede den ydre gasplanet Neptun, registrerede den 2 store storme på planeten. Siden Hubble blev opsendt i 1990 har man siden observeret 4 lignende storme (selvom Hubble ikke ser Neptun nær så klart som Voyager (th.) gjorde). En ny publiceret analyse A. A. Simon et al, Formation of a New Great Dark Spot on Neptune in 2018, Geophysical Research Letters (2019) af de seneste års Hubble-fotos af Neptun, dokumenterer for første gang dannelsen af en sådan stor storm.

Neptun har ikke de samme skarpt adskilte skybælter som Jupiter har, så man har allerede vist at Neptuns storme følges af omkringliggende hvide skyer. Forskernes computermodel af sammenhængen med disse skyer, viser at jo hvidere de er, jo dybere stammer de fra. Og da de har fundet dannelsen af de hvide skyer hele 2 år før selve stormen blev synlig, konkluderer de at Neptuns storme starter meget langt nede i atmosfæren. Derudover har de fundet at stormene skifter breddegrader, men holder sig på grænsen mellem vestgående jetstrømme og højereliggende østgående turbulenser, som ender med at splitte dem ad og dermed begrænser stormenes levetid til nogle år, i modsætning til Jupiters 350år gamle storm "Den røde plet"
Kilde: Hubble Captures Birth of Giant Storm on Neptune fr AGU