Merkur

17 marts nåede Messenger sonden sit mål - 1 år i kredsløb om Merkur. I den anledning holdes der en konference hvor 43 nye fund om Merkur drøftes; Bla. dens overraskende store kerne som fylder 85% af planeten, og dens lige så overraskende flade landskab

Kilde: Carneige Science Institute