Vinter-frost i Hallas bassinnet på Mars
Hallas bassinet på Mars er et 2300km stort og 7km dybt nedslagskrater, som dermed er solsystemets største kendte krater.
I dette billede fra tidligere på året, ses en del af Hallas's nordlige kratervæg dækket af frost. Frosten består mest af CO2 sne, men indeholder også lidt vandis

KIlde: ESA's Mars Express side