Støvdjævle og støvstorme på Mars
Et mystisk bjerg i Gale krateret har undret geologer og forskere. Men et nyt studie der er publiceret i Icarus, viser hvordan vinden på Mars kan have samlet støv og sand og kan have dannet bjerget og andre både større og mindre strukturer. Faktisk skriver de, kan store dele af Mars's overflade være dannet af luft-processer.
Se flere billeder og videoer på JPL/NASA