ESA's Mars Express sonde har studeret en højslette på Mars, hvor kratrene bærer tydelige spor af vand i forbindelse med nedslagene.

Det 34km store krater nederst th på billedet viser to tydelige geologiske strukturer kaldet mesa'er og yardanger:

Messa'er er hårde klumper sedimenter, som er blevet blotlagt, efterhånden som de lettere sedimenter omkring dem er blevet blæst fri.

Falsk-farve billede af området

Yardang'er er de tydelige paralelle linier i bunden af krateret, som ses mere tydeligt i dette top-down falsk-farve billede, hvor krateret ses øverst tv.

En anden tydelig ting er de lange bløde striber af sedimenter der stråler ud fra kratrene i området, som skyldes at sedimenter der er kastet ud fra kratrene har indeholdt flydende vand der har tilladt sedimenterne at "skøjte" henover området efter nedfaldet.

Kilde: ESA