Vand-eroderet delta på Mars

Hidtidige klimamodeller af Mars har ikke kunnet forklare hvordan Mars engang har været varm nok til flydende væsker, fordi Solen var meget svagere dengang. Men en ny model som inddrager brintmolekyler (H2), sammen med CO, har kunnet forklare det.

Kilde: Pennsylvania University pressemeddelelse