Solvinden og Mars ydre atmosfæreMars's atmosfære er forlængst fordampet ud i rummet fordi den ikke har et magnetfelt som Jorden og Venus. Men siden man for 14 år siden fandt O- ioner og CO2 gasser som lækkede fra Mars, har man ment at det er gasser som løsrives fra Mars af Solvinden.

Men et nyt studie af data fra ESA's Mars Express sonde, viser at de dannes i overkanten af Mars's magnetosfære og at de dermed danner en elektrisk barriere som beskytter Mars mod den værste del af solstrålingen. Resultaterne viser også at gasserne faktisk meget let kan fordampe ud i rummet pga det lave tyngdefelt og at solvinden dermed ikke har så stor en rolle i at de forsvinder ud i rummet som man hidtil har troet.
Det betyder også at lette planeter som Mars dermed ikke er så udsatte for stråling fra deres moderstjerner, som man hidtil har antaget skriver ESA