Print
Parent Category: Solsystemet
Category: Mars

Analyser af de sidste måneders data fra den fangede Mars rover Spirit, viser at sandet den sidder fast i, er udvasket for vandopløselige mineraler

Spirit roveren satte sig sidste år fast i en sandgrube, hvor den sad fast indtil den gik i vinter-dvale sidst i marts måned i år. I de mellemliggende måneder havde man god til til at analysere sandte omkring den. I løbet af de måneder man havde forsøgt at få den fri, havde den gravet betydelige mængder sand op og dermed blotlagt jordmaterialer der har været skærmet for vind og vejr på Mars.

Det opgravede materiale omkring Spirit roverens hjul (Foto: NASA)

36 geologer har siden analyseret de meget grundige analyser af dette sand som er publiceret i Journal of Geophysical Research. Og forskerne konkluderer meget enstemning, at det skjulte sand tydeligvis er udvasket for vandopløselige mineraler. Nu falder der ikke regn på Mars og eftersom materialet har været skærmet for dug  og frost, mere end antyder fundet at det er udvasket nedefra. Altså af underjordisk vand

Overflade-materialet omkirng roveren omfatter Hermatit, Silicium, Kalcium-sulfater og Jern-sulfater. Men jern-sulfaterne som er mere opløselige er tilsyneladende forsvundet i de dybereliggende lag. Eftersom vinden bearbejder- og flytter overfladematerialerne i det område Spirit sidder fast i, må det have været en for forholdsvist nylig og fortsat proces, siden man har kunnet finde denne forskel få cm nede, konkluderer Ray Arvidson fra Washington University

Kilde: NASAs rover hjemmeside