Støvstorm på Mars Støvstormene på Mars har været kendt siden 1870, men man har aldrig vidst så meget om dem; hvordan de breder sig til hele planeten, hvad der driver dem og hvor meget sand de løfter.
Men Mars Global Surveyor (MGS) satellitten's data gennem 16år er det nu muligt at begynde at behandle detaljerede data statistisk , så man har slået fast at:
1. Stormene optræder ved omkring jævndøgn (forår og efterår)
2. Hyppigst på høje breddegrader omkring nordpolen.
3. De spreder sig i løbet af få uger
4. Stormene redegør for halvdelen af det luftbårne sand (resten af støvdjævle)

Kilde: 'Dust Storms on Mars' fra Harvard