Kort over Mars-støvstorme

THEMIS kameraet ombord på Mars Odyssey-sonden har gennem flere år overvåget omfanget af støv i Mars's atmosfære og har dermed givet værdifuld ny viden om støvstormene

På Jorden måles storme efetr deres vindstyrke, men på Mars skal de måles efter deres størrelse; Der er 3 katergorier storme på Mars: Lokale, regionale og globale storm.. Og selv en "lokal" storm på Mars, er på størrelse med hele spanien!

THEMIS kameraet har nu gennem nogle år holdt øje med disse storme, og har dermed givet forskerne et godt billede af dynamikken i dem.

Kort over Mars-støvstorme

For det første drives stormene af varmeforskelle i atmosfæren; Dermed er de mest aktive om foråret når det bliver varmere og om efteråret når det bliver koldere. Forklaringen på den voldsomme dynamik er, at Mars's bane er mere elliptisk end Jorden's så temperaturforskellene også er større: PÅ en varm sommerdag ved ækvator kan det være op til 20oC, mens en kold vinternat nær polen er ned til -160oC.

For det andet vokser stormene ved at mange små storme smelter sammen og danner de helt store storme

Kilde. Arizona state University