Støvtårne på Mars som sender støv og vanddampe op af Mars tynde atmosfære
Med årtiers mellemrum indhylles Mars i globale støvstorme - et fænomen som kunne studeres i sommeren 2018.
Og studierne af 2018 stormen afslørede et hidtil uset eller overset fænomen, Støvtårne; Støvtårnene er tynde "skypumper" som blæser støv højt op i den tynde atmosfære. Her opvarmes sandkornene af sollyset,hvilket giver dem yderligere opdrift. De starter i det små ved overfladen, hvor de dækker et areal på størrelse med Sjælland. Men de spredes på vejen op,så når de når toppen i 56km højde dækker de et område som skandinavien skriver JPL/NASA

Der er derudover tegn på vand i støvtårnene og det kan være svaret på hvordan Mars mistede sit overfladevand.