Mars

Mars og dens polkalotter
Sidste år offentliggjorde forskere en stor sø af flydende vand under Mars' sydpol, baseret på radarmålinger fra ESA's Mars Express.
Men i deres publicering i Science diskuterede de ikke hvor dette stadig flydende vand kom fra. Det har naturligvis fået andre forskere til at regne på energibalancer.
Mars betragtes normalt som geologisk "død"; Dvs uden aktiv geotermisk aktivitet. Men hvis fundet er korrekt, skriver forskerne, må det betyde at der stadig er aktivitet under overfladen på Mars og at der som minimum må have været varmeh nok til et magmakammer (lava) indenfor de sidste 100 mio år."Hvis der stadig er magmatiske processer idag, kan de have været mere almindelige i den seneste fortid.. Det kan skabe et bedre miljø for flydende vand i undergrunden og dermed måske liv" skriver forskerne iflg AGU
Mosaik af Mount Sharp bjerget på Mars
Siden sin landing i Gale krateret i 2012, har Curiosity roveren lavet 700 gravitmetriske målinger af omkring Mount Sharp bjerget, som er det centrale bjerg i det 154km store Gale-krater.

Gale krateret er specielt ved at have et meget stort centralt bjerg,som geologerne mener er "vokset" op i løbet af milliarder år efter kraterets dannelse - en proces som geologerne ikke helt kunnet forklare. Men ved hjælp af de Curiositys målinger har geologer kunnet analyseret bjergets indre, og fundet at det er lavet af overraskende porøst materiale som er blevet dækket i tidens løb og dermed blevet komprimeret og gjort mere kompakt. Men det er ikke dækket af så meget materiale som de havde forventet, skriver Carneoige Science Institute
Det 82km tore Korolev krater  på Mars, fyldt med is
Mars Exspress sonden som fejrer sit 15'ende årom Mars, tog dette billede af Mars-krateret Korolev i April. Korolev krateret er næsten permanent fyldt med et tykt lag is, fordi det krateret virker som en kuldefælde; Når luft passerer ind over det dybe krater køles det ned og falder ned i krateret, hvor det bidrager til det permanente is-lag, skriver ESA. Billedet som er taget med High Resolution Stereo Camera (HRSC),er en 3D mosaik af 3 overflyvninger, som gør det muligt at se krateret i perspektiv.

Selvom Mars atmosfæren er tynd,kan den bære lys. Og når Solen står op på Mars og opvarmer luften, så temperaturen stiger op til 40-50grader, kan det høres. Det har NASA lavet et lille musikstykker over
Mystiske skyer på Mars ved Olympus Mons
Mars Express sonden holder i disse dage skarpt øje med en mystisk sky på Mars. Skyen er en langstrakt vand-is sky der strækker sig ud fra Mars's største vulkan; Det 21,3km høje Olympus Mons.
Der er dog ingen grund til at tro at den kan være af vulkansk oprindelse, da de kun består af vand-iskrystaller. Og eftersom man tidligere har set fænomenet i 2009, 2012 og 2015, smat at det er mest tydeligt om morgenen, tyder det på at det er en sæsonbetonet atmosfærisk skydannelse, skriver ESA