Mars

I 1975 landede Viking sonden på Mars. Ved analyserne af luften og Mars-overfladen fandt man dengang CO2 og meget svage spor af vand. Men man fandt også det organiske stof dichloromethane, man troede bare ikke på det!

Mars grundvands resservoirer

En ny geologisk analyse af Mars's kanalsystemer og lavninger der tolkes som kollapsede overflader efter at grundvandet under dem forsvandt, viser at der stadig kan være områder med flydende grundvand et lille stykke under overfladen.

mars krater entrepid

Mars roveren Opportunity som er på vej til et større krater, kom i weekenden forbi et 8meter stort forholdsvist nyt krater på sletten udenom Endeavour krateret

Mars-sø phoenicis-lacus

Man skal ikke skue hunden på hårene, men nogle gange er førstehånds-indtrykket rigtigt. Det gælder fx. phoenicis-lacus på Mars som umiddelbart giver indtryk af en sø - og som er det!

atmosphere on Earth and Mars

Forskere fra San Diego University har opdaget identiske kemiske processer på Jorden og Mars, som kan fortælle om deres fortid og forklare den mystiske meteorit fra Mars