Mars

Foråret er kommet på Mars's sydpol, og isen trækker sig tilbage og afslører underliggende lag

Vand-lag på Mars

Mars Odyssse sonden som har været i kredsløb om Mars siden 2002 har nu kortlagt Mars-overfladens vandindhold med dens hydrogen spektrometer

Mars kløfterne Nili Fossae

ESA's Mars Express sonde har studeret Nili Fossae kløfterne på Mars, og har fundet at de er stress-revner i overfladen på Mars

CO is deponeringer under Mars's sydpol

Nye fund af massive CO-is deponeringer under Mars's sydpol viser at Mars's atmosfære engang har været meget tættere end i dag

Godt 1 mia. år efter solsystemets dannelse blev planeterne udsat for det bombardement der også arrede Månens overflade. Ny forskning viser at det var sandkorns-store svovldioxid-holdige meteoritter i denne periode, der ødelagde Mars's varme våde klima