Mars

Det er langt lettere at få prøver tilbage fra en af Mars's måner end fra selve Mars. Og da månerne kredser så lavt om Mars, kan meteor-nedslag på planeten have spredt materiale og eventuelle spor efter liv til månerne.

Analyser af 2 meteoritter på Jorden der kom fra Mars efter et meteornedslag for ca. 2½ mia. år siden, viser Mars isdækkede polkalotterat der var vand på Mars da den blev dannet, og at undergrunden er istand til at gemme store mængder vand.  De to meteoritter har m,eget forskellig historie og kommer dermed sandsynligvis fra 2 forskellige steder på Mars

Kilde: Carneige Science Institute


Mars er nu kortlagt så grundigt at forskere har kunnet kortlægge alle Mars-kratere over 1km diameter. De 635.000 kratre er lagt i en database som er delvist offentligt tilgængelig.

Kilde: University of Colorado, Boulder

Mars's atmosfære

Analyser af 11 meteoritter på Jorden, som vides at stamme fra Mars, viste organiske carbon-forbindelser i 10 af dem!.
Meteoritterne stammer fra perioder der strækker sig over 4,2 mia. år,og bla. derfor kan forskerne sige med sikkerhed at de stammer fra ikke-biologiske processer på Mars

Kilde: Pressemeddelelse fra Planetary Science Institute og Carneige Science Inst.

Forandringer i sand-klitter på Mars

Sammenligninger af billeder af Mars-overfladen fra 2007 og 2010, taget med NASA's MRO sonde, viser hvordan en 60m høj sandklit er vandret omkring 10meter på de kun 3år!