Mars

Det centrale bjerg - Mount Sharp - i Gale krateret som Curiosity roveren er landet i, er ret usædvanligt og mistænkes derfor for at kunne være formet af vand. Men nye analyser viser at det lige så godt kan være dannet af vind

det ene af de to kratre

Analyser at to "Tvillinge kratre" på Thaumasia Planum regionen på Mars, viser at de ikke blev skabt af meteornedslag som de fleste andre kratre, men af eksplosioner fra geologisk aktivitet, på et tidligt tidspunkt i Mars's historie

Kilde: ESA

Mars's atmosfære

Sammenligninger mellem boreprøverne fra Mars Curiosity roveren, og luftprøver fra roverens SAM instrument (Sample Analysis at Mars), viser at atmosfæren stadig påvirker overfladen, idet man har kunnet finde rester fra atmosfæren i klipperne og støvet på Mars

Kidle: NASA/JPL

Hydrerede mineraler på Mars'overfladen i Gale krateret

Sidste uge annoncerede NASA at de havde fundet mineraler på i klippeprøver som viste at Mars har haft alt der skulle til for at skabe liv. Et andet af de store spørgsmål er, om der er vand tilgængeligt på eller nær overfladen på Mars. Og nye fund viser at der er vidtstrakte hydrerede mineraler på overfladen.


Curiosity Mars-roveren har lavet denne mosaik af den centrale bjerg - Mount Sharp eller Aeolis Mons - i Gale krateret som den er landet i. Det 14576 x 2018 pixel store billede er farvebalanceret til at vise farverene som de vil se ud i jordlig belysning; Dvs. som hvis bjerget stod på Jorden

Kilder: JPL/NASA og Spaceimages arkivet