Mars


ESAs Mars Express sondes evne til at lave 3D billeder af Mars overfladen har afsløret nogle usædvanlige 3km høje og 56km lange lagdelte høje, som geologer mener er dannet ved mindst 3 mia. års aflejringer af vand og sne.
Kilde: ESA

Mars betragtes på mange måder som geologisk død, hvor ændringer tager millioner år. Men sammenligninger af billeder fra satelitter om Mars, viser adskillige ændringer. Som fx. her, hvor et nyt lille krater har spredt mængder af is, men der er mange flere eksempler. Se dem her ...

Placeringen af en sø engang i Mars's historie

Mars Curiosity roveren har fundet geologiske beviser for at der har været et lag flydende vand i Gale krateret engang dets historie. Det er fundet af en bestemt klistret lertype og salte, som gør geologerne helt sikre. Topologien og fordelingen viser at der har været en ret stor sø som vist på bill. th.

SE OMRÅDET closeup her

Kilde: Mars missionpages

Vand-eroderet delta på Mars

Hidtidige klimamodeller af Mars har ikke kunnet forklare hvordan Mars engang har været varm nok til flydende væsker, fordi Solen var meget svagere dengang. Men en ny model som inddrager brintmolekyler (H2), sammen med CO, har kunnet forklare det.

Kilde: Pennsylvania University pressemeddelelse

Spektralanalysre af klipper fra satellitter i kredsløb om Mars, kan afsløre klippernes sammensætning - i alt fald når de er blotlagt for løst sand. Hidtil har man ment at Mars's klipper var ret simple, men nu viser fund af feldspar (KAlSi3O8 – NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8), at i alt fald vulkanske klipper ligner granit som det ser ud på på Jorden

Kilde: Georgia Tech