Mars

Analyser af billeder fra ESA's Mars Express af Mangala Valles området på Mars, viser at området HAR været fyldt med vand eller i alt fald vand-holdig væske.Geologer mener at området har været oversvømmet af smeltet is efter vulkansk aktivitet i Mars's tidlige historie. Men det er alligevel ikke tidligere end at der har været kratre, som vandmasserne kunne oversvømme, som dette

SE MERE på ' Flash floods in Mangala Valles' hos ESA
tidligere sø i Gale krateret Billeder og data fra Coriousity roveren bekræfter at der engang var en sø med flydende vand i Gale krateret på Mars. Michael Meyer fra NASA siger "Det er tydeligt at Mars for milliarder år siden lignede Jorden mere end den gør i dag.Vores udfordring er at regne ud hvordan det var muligt og hvad der skete med den vådere Mars"

Se 'Curiosity Rover Team Confirms Ancient Lakes on Mars' fra NASA
Curiosity roveren borehul
Curiosity roveren er kommet til en af dens delmål, kaldet "Big Sky", på grund af udsigten derfra. "Det eneste mere betagede end billederne fra Big Sky, er tanken om at vi kommer til at køre gennem terrænet en dag" siger Ashwin Vasavada fra Curiosity-teamet.

Big Sky er et af de steder man havde udset sig som mål for Curiosity, på grund af de mange sandsten i området, Curiosity har boret et hul i underlaget på Big Sky og skal bore et endnu dybere. "..vi har fundet de helt almindelige sandstens-klippe vi på på udkig efter. Der er også sandsten tæt på, som ser ud til at være bearbejdet af væsker" siger Ashwin

LÆS 'Curiosity's Drill Hole and Location are Picture Perfect' fra JPL/NASA
Spor efter vand på Mars
Geologer har længe interesseret sig for en lille men gennemgående detalje på kanterne af mange Mars-kratre; Rækker af linier på skråningerne af krater-væggene,som kommer og går med årstiderne på Mars. Grunden til interessen for dem er dels de regelmæssige ændringer og dels at normale skred falder i dyner, mens sådanne mørkere og mere sammenhængende skred normalt vil kræve en form for bindemiddel til at holde det sammen.
Der er udført talrige forskningsarbejder med udgangspunkt i om det kunne være vand-is eller CO-is eller lignende, men ingen har kunnet konkludere noget entydigt.

Nu siger NASA i midlertidigt at spektroskopiske analyser af en lang række af disse skred, bekræfter at der er vandopløselige mineraler involveret i de fleste af dem.

Linierne er fundet på kanten af rigtigt mange kratere rundt omkring på Mars, så det er ikke enkelte lokale fund vi taler om, men derimod noget der tyder på at der kan være en form for vandholdige lag lige under store dele af Mars-overfladen. Det stemmer også overens med ESA's fund fra ESA Express sonden, som viser at der er ret store mængder vand-is gemt i undergrunden. Men ESA's data viser ikke hvordan vandet er bundet og i hvilken form; Is, vandige opløsninger i klipper, eller ...?

Lujendra Ojha fra Georgia Institute of Technology siger om fundet: "Vi fandt kun de hydrerede salte, når sæsonvariationerne var størst, hvilket antyder at striberne selv eller den proces der former dem er kilde til hydreringen. Uanset hvad, betyder fundet af hydrerede salte, at vand spiller en vital rolle i dannelsen af striberne." og han fortsætter; "Når folk taler om vand på Mars, tænker de som regel på oprindeligt vand, eller frossen vand. Nu ved vi at der er mere i det end det; Det er de første spektrale fund der entydigt understøtter at der er flydende vand involveret i dannelsen af RSL-striberne"

Slopes i Garni krateret
Garni Et andet krater med de samme karakteristiske linier på kanten
At der er et delvist flydende lag vand lige under Mars-overfladen har mange konsekvenser, men de 3 vigtigste er:
1. Dermed er der betydeligt større chance for at der er eller har været bakterielt liv på Mars.
2. Nu har man også et rigtigt godt bud på hvor man skal lede efter spor
3. Hvis eller når mennesker kommer til Mars, vil man ikke behøve medbringe alt vand selv

SE 'Recurring "Lineae" on Slopes at Horowitz Crater' fra NASA
og 'NASA Confirms Evidence That Liquid Water Flows on Today's Mars' fra NASA/JPL