Mars

Mars med ringe Mars' to små måner Phobos og Deimos kredser tæt om planeten. Men deres baner er ikke stabile og de trækkes stille og roligt ind mod Mars, hvor de til sidst vil blive flået fra hinanden af tyngdekraften, resterne af dem vil blive spredt omkring Mars og danne ringe. Det er ikke nogen ny teori, men nye modelleringer viser at de med stor sandsynlighed engang har været ringe, som med tiden er samlet og blvete måner, men at de en dag vil ende som ringe igen.
Kilder: Does Mars Have Rings? Not Right Now, But Maybe One Day fra NASA/JPL
Forskere der har erfaring med genmanipulering af planter og bakterier til industrielle formål, mener at de kan lave planter som vil kunne hjælpe med at kolonialisere Mars.

Ikke bare luftkasteller
Og det er ikke bare science fiction-drømme, men de har noget at have det i;
I 2015 viste man hvordan man kunne bruge bakterien Ralstonia eutropha til at omdanne vand til plast og alkoholbrændsel.
Og i 2016 overgik man naturens fotosyntese, med det såkaldt "Bioniske blad 2.0", som kan omdanne vand (H2O) til brint, Oxygen og elektricitet. Og ved hjælp af hydrogenet, kan bakterien Ralstonia eutropha omdanne CO2 - som der jo er masser af på Mars - til biomasse i form af polymeren polyhydroxybutyrat (PHB) som er et et bio-plastik!.

Kilde: Synthetic biology to help colonize Mars på blogs.plos.org
Mars indhyllet i støvstorme Omkring 1 marts voksede 2 regionale Mars-storme sig så store at de nu tilsammen næsten dækker Mars, som det fremgår af dette filmklip fra 16/2-6/3. Det er ikke usædvanligt at Mars dækkes af støvstorme, men hører til Mars-årstiden. de starter som regel som flere lokale støvstorme der vokser sammen, når vinteren nærmer sig

Kilde: NASA Photojournal
Støvdjævle og støvstorme på Mars
Et mystisk bjerg i Gale krateret har undret geologer og forskere. Men et nyt studie der er publiceret i Icarus, viser hvordan vinden på Mars kan have samlet støv og sand og kan have dannet bjerget og andre både større og mindre strukturer. Faktisk skriver de, kan store dele af Mars's overflade være dannet af luft-processer.
Se flere billeder og videoer på JPL/NASA
Klimaændringer eller -cyklusser kan forklare hvorfor der er så mange spor efter så lidt vand
Klimaændringer eller -cyklusser kan forklare hvorfor der er så mange spor efter så lidt vand

Forleden skrev NASA om vand-paradokset på Mars; At der på den ene side er mange spor efter vand, endda ret sent i Mars' historie, men på den anden side ikke var spor efter atmosfære der kunne holde vandet flydende..Forskere fra Pennysylvania University har derfor eller imens forsøgt at regne på- og simulere virkningen af flere kortere perioder med vand og har fundet at det vil kunne forklare paradokset. Ifølge deres beregninger passer alle målingerne, hvis Mars i den første milliard år af sit liv, har haft "korte" (<10 mio. år) varme perioder, hvor vandet har kunnet flyde og ændre overfladen.
Se Climate cycles may explain how running water carved Mars' surface features fra Penn State