Vand-hydrogen indhold i overfladen på Mars
Nye analyser og data-behandlinger af data fra Mars-Odyssey satellitten i perioden 2002-2009, har givet et langt mere præcist kort over fordelingen af mulig vand-is lige under Mars-overfladen. Og overraskende nok har man bekræftet tidligere hypoteser om at der er større mængder vand.is gemt lige under Mars overfladen langs ækvator - noget man ellers havde afskrevet!
Kilde: A Fresh Look at Older Data Yields a Surprise Near the Martian Equator