Mars Curiosity rover finder organiske spor på Mars
2 nye undersøgelser som er lavet på baggrund af målinger fra Mars Curiosity roveren på Mars og begge er publiceret i Science Juni nummeret, peger på mulighed for liv på Mars:
Den ene rapporterer om fund af organiske molekyler i 3 milliarder år gamle sten i Gale krateret. Organiske molekyler er komplicerede (og skrøbelige) Kulstof-brint forbindelser med spor af metaller og lignende. På Jorden stammer de oftest fraliv, men kan også dannes af geologisk aktivitet. Dvs desværre ikke et endeligt bevis for liv.Men de viser tydeligt at Mars var gæstfri nok til at der kunne dannes og bevare disse mlekyler. Dermed kan den maed andre ord have huset liv!
Den anden undersøgelse dokumenterer regelmæssige sæsonvariationer i methan indholdet i Mars atmosfæren.Varioationerne kan dermd Se NASA Finds Ancient Organic Material, Mysterious Methane on Mars fra >"NASA