Spor efter jordsklv på Mars

Analyser af bileder af Mars-overfladen fra ESA's HiRISE kamera der viser detaljer ned til 1m, har gjort det muligt entydigt at vise at der har været geologisk aktivitet på Mars for nyligt

Mars-satellitter har observeret adskillige forkastninger og rullende sten på Mars, som tyder på at der har været geologisk aktivitet som Mars-skælv og pladetektonisk aktivitet.

Men pladetektonik har helt sikkert være meget tidligt i Mars's historie og rullesten kan være skabt af skælv pga. meteornedslag.

Men et nyt studie af billeder af et område på Mars viser rullesten der spreder sig ca. 100km ud fra et område geologerne udpeger som et epicentrum. Rullestenenes størrelse og sporenes længde aftager gradvist væk fra dette punkt.

På billedet her ses stenene og deres spor, og det ses også hvordan sand-klitterne er deformeret/gennempløjet af sporene som derfor må være yngre end klitterne!

Det er også interessant at der ikke er noget krater i epicenteret, som man dermed sikkert kan sige ikke stammer fra et meteornedslag.

Når geologer sige "..for nylig" kan det jo betyde mange millioner år, men det faktum at de er yngre end sandklitterne mere end antyder at det er indenfor en periode af "kun" nogle få millioner år.

Kilde: American Geophysical Union