Print
Parent Category: Solsystemet
Category: Mars

CO is deponeringer under Mars's sydpol

Nye fund af massive CO-is deponeringer under Mars's sydpol viser at Mars's atmosfære engang har været meget tættere end i dag

MRO sondens Shallow Subsurface Radar (SHARAD) instrument har fundet store deponeringer af is under Mars's sydpol.

På radar billederne herunder ses mørke områder af radar-absorberende materiale, som normalt er is. Volumenet af disse lommer på 12.000km3 svarer til 80% af Mars's nuværende CO2 atmosfære. Så hvis isen er frossen atmosfæriske gasser, som JPL mener, antyder fundet at Mars's atmosfære negang har været en hel del tættere end den er idag

Radar billeder af undergrunden under mars's sydpol

Falsk-farve-kortet herunder viser deponeringernes omfang under Mars's sydpol.

CO is deponeringer under Mars's sydpol

Kilde: NASA/JPL