Spor efter vand på Mars
Geologer har længe interesseret sig for en lille men gennemgående detalje på kanterne af mange Mars-kratre; Rækker af linier på skråningerne af krater-væggene,som kommer og går med årstiderne på Mars. Grunden til interessen for dem er dels de regelmæssige ændringer og dels at normale skred falder i dyner, mens sådanne mørkere og mere sammenhængende skred normalt vil kræve en form for bindemiddel til at holde det sammen.
Der er udført talrige forskningsarbejder med udgangspunkt i om det kunne være vand-is eller CO-is eller lignende, men ingen har kunnet konkludere noget entydigt.

Nu siger NASA i midlertidigt at spektroskopiske analyser af en lang række af disse skred, bekræfter at der er vandopløselige mineraler involveret i de fleste af dem.

Linierne er fundet på kanten af rigtigt mange kratere rundt omkring på Mars, så det er ikke enkelte lokale fund vi taler om, men derimod noget der tyder på at der kan være en form for vandholdige lag lige under store dele af Mars-overfladen. Det stemmer også overens med ESA's fund fra ESA Express sonden, som viser at der er ret store mængder vand-is gemt i undergrunden. Men ESA's data viser ikke hvordan vandet er bundet og i hvilken form; Is, vandige opløsninger i klipper, eller ...?

Lujendra Ojha fra Georgia Institute of Technology siger om fundet: "Vi fandt kun de hydrerede salte, når sæsonvariationerne var størst, hvilket antyder at striberne selv eller den proces der former dem er kilde til hydreringen. Uanset hvad, betyder fundet af hydrerede salte, at vand spiller en vital rolle i dannelsen af striberne." og han fortsætter; "Når folk taler om vand på Mars, tænker de som regel på oprindeligt vand, eller frossen vand. Nu ved vi at der er mere i det end det; Det er de første spektrale fund der entydigt understøtter at der er flydende vand involveret i dannelsen af RSL-striberne"

Slopes i Garni krateret
Garni Et andet krater med de samme karakteristiske linier på kanten
At der er et delvist flydende lag vand lige under Mars-overfladen har mange konsekvenser, men de 3 vigtigste er:
1. Dermed er der betydeligt større chance for at der er eller har været bakterielt liv på Mars.
2. Nu har man også et rigtigt godt bud på hvor man skal lede efter spor
3. Hvis eller når mennesker kommer til Mars, vil man ikke behøve medbringe alt vand selv

SE 'Recurring "Lineae" on Slopes at Horowitz Crater' fra NASA
og 'NASA Confirms Evidence That Liquid Water Flows on Today's Mars' fra NASA/JPL