Curiosity roverens placering i gale krateret, hvor methanen er målt Det skabte stor interesse da man for en del år siden fandt methan (CH4) i Mars's tynde atmosfære, fordi methan kan stamme fra liv og fordi det nedbrydes i solen, så der må være en løbende tilførsel af methan.
Og netop Gale krateret som Curiosity roveren er i, har specielt høje koncentrationer af methan.

Men et nyt studie af data fra TGO instrumentet i kredsløb og Curiosity roveren, har modelleret methan-omsætningen i krateret og fundet at der løbende må slippe 4,5kg methan ud pr døgn. De har desuden fundet at methan koncentrationerne er størst nær overfladen om natten, men aftager om dagen hvor det formodentligt nedbrydes. Dermed er myseriet langtfra løst, men man har fået en betydelig bedre forståelse af methanens fordeling og cyklus.
Udover at kunne stamme fra liv, kan methanen også stamme fra geologiske processer eller nedbrydning af methan-holdige klipper skriver Australian National University