Mosaik af Mount Sharp bjerget på Mars
Siden sin landing i Gale krateret i 2012, har Curiosity roveren lavet 700 gravitmetriske målinger af omkring Mount Sharp bjerget, som er det centrale bjerg i det 154km store Gale-krater.

Gale krateret er specielt ved at have et meget stort centralt bjerg,som geologerne mener er "vokset" op i løbet af milliarder år efter kraterets dannelse - en proces som geologerne ikke helt kunnet forklare. Men ved hjælp af de Curiositys målinger har geologer kunnet analyseret bjergets indre, og fundet at det er lavet af overraskende porøst materiale som er blevet dækket i tidens løb og dermed blevet komprimeret og gjort mere kompakt. Men det er ikke dækket af så meget materiale som de havde forventet, skriver Carneoige Science Institute