Lerplateauet i Galekrateret
For 2 uger siden registrerede Mars roveren Curiosity et usædvanligt højt niveau af Methan, på det ler-lags plateau ved foden af det centrale bjerg i Galekrateret den står på nu.
Målinger fra den sidste uge har siden vist et brat fald i methan-niveauet, til et niveau der kun er lidt over normal niveauet for Mars's atmosfære. Normalniveauet er ca 0,7-0,8ppm (part-per-milliard). Målingen forrige uge var helt oppe på 7ppm og er nu faldet til ca. 1 ppm.

Interessen for methan-målingerne skyldes at methan ikke er et stabilt stof, som derfor må komme et sted fra og der er kun 3 muligheder:
1. Geologisk aktivitet (som man har regnet for ophørt på Mars)
2. Biologisk aktivitet
3. En lomme af gammel methan er sivet op fra undergrunden.

Desværre er Curiosity roveren ikke udstyret med instrumenter der kan afgøre om det er den ene eller anden kilde, men da fundet kan være den "rygende pistol" efter liv som har været et hovedformål for alle Marsmissioner, har forskerne besluttet at blive på det ler-plateau Curiosity holder på skriver NASA